-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۱۷, یکشنبه

عشوه های عربستان در برابر مسکو

منبع: لوب بلاگ
ترجمه: دپلوماسی ایرانی


عادل الجبیر وزیرخارجه عربستان از تمایل عربستان برای همکاری های مشترک با روسیه در برخی زمینه ها گفت. اما او همچنین مشخص کرده که به تهران به عنوان دوست مسکو نگاه مثبتی ندارد ومدعی شد که رژیم ایران در تلاش برپایی «امپراتوری ایران» است. 
وزیر امور خارجه عربستان خطاب به کرملین اعلام کرد که "روزهای بشار اسد به شماره افتاده، پس تا زمانی که وقت هست معامله کنید." این سخنان قطعا چیزهایی نیست که روسیه بخواهد از ریاض بشنود. سخنان عادل الجبیر که آشکارا به مسکو بگوید "تا زمانی که فرصت هست معامله کنید" از جانب روسیه یک سوء رفتار تلقی می شود؛ این که یک کشور کوچک از خود راضی به روسیه بزرگ امر کند. 

از طرف دیگر روسیه به هیچ عنوان خود را نیازمند چنین توافقی نمی بیند. روسیه هیچ شکی در تحقق وعده های سعودی مبنی بر بذل و بخشش کشورهای عربی در ازای دست برداشتن از حمایت از بشار اسد ندارد. 

اما در کنار آن، روس ها خیلی خوب می دانند که ادامه حمایت از بشار اسد به معنی ماندن او بر مسند قدرت و به شماره افتادن روزهای مخالفان اسد است که مورد حمایت سعودی ها هستند. و احتمالا مسکو در این باره محاسبات دقیقی دارند.