-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۱, دوشنبه

روسیه مدرن ترین تانک نظامی خود در سوریه به حرکت در آورد. این تانک  "تی – 34 – 85" نام دارد. این تانک نسل چندم و پیشرفت تانک قهرمان جنگ دوم جهانی است که اتحاد شوروی آن را وارد جنگ کرد و نقش مهمی برتری ارتش سرخ بر ارتش نازی داشت و سمبل پیروزی معروف شد. نسل قدیمی این تانک در ارتش سوریه بود و آنچه اکنون در سوریه رونمائی شده نسل جدید این تانک است.