-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۲۵, دوشنبه

فهیم «رسا» چه خوب نوشت.

داکتر عبدالله و نزدیکانش همواره شعرهایی گفته‌اند که در قافیه‌اش درمانده‌اند. «این بار جام زهر نمی‌نوشیم»، «قطعه‌قطعه شویم از حق‌تان نمی‌گذریم»، «اشرف‌ غنی از صحنۀ سیاست حذف خواهد شد»، «گوشۀ دیگری از شخصیتم را ببینید»، «تا حالی نشسته بودم، این بار ایستاده می‌شم» و... هر بار قول و قسم و هر بار نقض قول و قسم. لااقل من به عنوان یک شهروند می‌دانم که شاخ خسک زعفران نیارد بار.