-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۱۳, چهارشنبه

توزیع دو شناسنامه به راستی که مانند حکومت وحدت ملی، یک بدعت است؛ ظاهراً برای قانع کردن مردم، از نسخه نصف نصف به شیوه حکومت وحدت ملی استفاده شده است. این راه حل نیست.