-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۲۴, یکشنبه

گزینۀ ائتلاف بین عطا «نور» و حنیف «اتمر»

پرخاش گری های دکترغنی جنبۀ همه گانی به خود یافته و در شورای امنیت ملی نوعی حالت اضطراری حاکم شده است.خبرهای غیر رسمی مشعر اند که حنیف «اتمر» و عطا محمد «نور» برای رفع بن بست شبه جنگی بین غنی- عبدالله ممکن است دست به ائتلاف بزنند. دکتر غنی با اتمر نیز رفتار پرخاش گرانه درپیش گرفته است؛ و حساسیت به حدی است که حنیف اتمر به اطرافیان خود گوشزد کرده است که وی را در حضور «مشرصاحب»- دکترغنی- «رئیس شورای امنیت ملی» خطاب نکنند؛ فقط به عنوان «مشاور صاحب» از وی یاد کنند.

حنیف اتمر تازه از سفر منطقه یی به کابل بازگشته و آب و هوای سیاست کشورهای منطقه نسبت به حکومت کابل را بهتر از خود دکتر غنی می فهمد. اتمر با توجه به پیش بینی یی که از وضعیت داشت، دست به ساختن یک تیم جید ریزرفی زده است. جامعه بین المللی اجازه نمی دهند که حامد کرزی و استاد سیاف ازین شکاف به وجود آمده، به نفع خود بهره برداری کنند. این نکته نیز برای امریکا مشخص شده است که غنی اهل مشوره نیست و در مدیریت بحران شکست خورده است.

دکتر عبدالله بعد از آن که کاملن دست خالی شد؛ به میدان زد. او حمایت نخبه گان جمیعت و شورای نظار را از دست داده؛ اما ادامه دو حکومت ( یکی درارگ و دیگری درکاخ سپیدار) نیز در یک زمان نا ممکن است.  سران جمیعت و شورای نظار آشکارا می گویند که عبدالله فاقد یک برنامه، راحت طلب و یک نازدانه سیاسی است. پس بحث ایجاد یک حکومت موقت یا یک شورای نظامی بالا گرفته است که اجازه ندهد با شکسته شدن توازن، کشور یک بار دیگر به سال 2001 برگردد. حکومت وحدت ملی از نظر ساختاری، خود نوعی حکومت مؤقت بود.
درحالی که «اصلاح انتخابات» و «توزیع شناسنامه برقی » درگرو حکومت قرار دارد، منطق همگرایی عبدالله- غنی دیگرمعنایی ندارد. به گروهی نیاز است که بحران را کنترول کند. لغو شورای اجرائیه خطرناک اما جایگزینی عبدالله با یک چهرۀ جدید، یکی از راه های حل است. پیدا کردن یک جایگزین برای عبدالله، لازمه اش این است که دکترغنی نیز جای خود را به یک چهرۀ جدید خالی کند.