-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۲۳, شنبه

رد پای کرزی- سیاف درین ماجرا درکجاست؟

دکترغنی، متأسفانه با استفاده از شگرد های «نادرخان» دست به بازسازی گذشته زد.


به تاریخ 23 حمل سال جاری، عطا محمد « نور» در محفل گشایش یک مکتب در شهر مزار شریف گفته بود: «کس بخواهد یا نخواهد، دو سال عمر حکومت پوره میشود، توأم با چالش است. نمیشود که ملت را بازی داد.»
این درحالی است که حکومت یک قدم درجهت برآوردن این وعده ها: اصلاح نظام انتخاباتی، توزیع شناسنامۀ الکترونیک و آماده گی برای راه اندازی لویه جرگه که به نظام صدارتی راه باز کند؛ به جلو برنداشته است. بنا برین، اعتراض دکترعبدالله براساس یک برنامه ریزی قبلی صورت گرفت.