-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۲۹, جمعه

چه حال است؛ سه نسل دو بیت شعر اقبال را غلط می خواند و به روی خود نیز نمی آورد.

از برگه استاد پرتو «نادری»


رییس جمهور غنی از شهروندان پاکستان و رهبران آن کشور خواست بروند و اقبال بخوانند! بعد خودش یکی از بیت های معروف او را چنان غلط؛ خواند که خود انفجار یک خنده بود.
نمی دانم چه دعای پیر رفته که از داود خان تا کرزی و غنی شعر اقبال را در سخنرانی های خو چنان غلط خوانده اند که شاید تا روز رستاخیز استخوان های شاعر در گورستان می لرزد!