-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۳۱, یکشنبه

وحید «مژده»: امریکا پایگاه موشکی درافغانستان مستقر می کند

داعش درافغانستان از سه صد نفر بیشتر نیست؛ اما دولت مدعی است که همه روزه صد نفر داعشی را می کشد.


وحید مژده، آگاه مسایل سیاسی، در برنامه «ژورلید» گفت: ظاهر قدیر به صراحت گفته است اسنادی دارد که داعش از جانب دولت افغانستان تقویت می شود. دولت افغانستان هم در مقابل این حرف ها خاموش ماند. پس مردم و کشورهای همسایه هم گمان می کنند که این فرد درست می گوید و هم اکنون دولت افغانستان حامی داعش است. علاوه بر این افراد دیگری نیز این گفته را تایید کردند و باور مردم در این مورد قوی تر شده است.

وی افزود: 

در جنگ هایی که در شرق افغانستان شد، هر روز از داعش صد نفر کشته می شود. این اعلامی است که حکومت می کند و می گوید ما هر روز صدنفر از داعش را می کشیم. با این آمار کشورهای همسایه گمان می کنند که تعداد داعش در افغانستان به هزاران نفر می رسد. این در حالی است که دقیق ترین آمارها می گوید که تعداد داعش در افغانستان بیش از سه صد نفر نیست. این موضوع نیز عدم صداقت حکومت را در رابطه با مبارزه با داعش و حمایت از آنها را نشان می دهد. همچنین این موضوع ابهامات را بیشتر و نگرانی های همسایه هایی مانند چین و روسیه و ایران را زیاد می کند.

مژده، در خصوص رابطه کشورهای همسایه با طالبان بیان داشت: بنابراین این کشورها سعی در ایجاد رابطه و تماس با طالبان می کنند و از میان بد و بدتر، بد را انتخاب می کنند و می خواهند از طالبان علیه داعش استفاده کنند.

این آگاه سیاسی، معتقد است کشورهای همسایه هم اکنون از جانب اوضاع افغانستان هراس زیادی دارند و افزود:

 دولت آمریکا درصدد ایجاد یک پایگاه موشکی در افغانستان است. این کشور، موشک های بالستیک را در افغانستان مستقر می سازد و بودجه ای را نیز برای این کار در نظر گرفته است. با این وجود کشورهایی مانند ایران، روسیه و چین از این موضوعات احساس خطر می کنند. آنها می دانند که آمریکا برای مبارزه با تروزیم به اینجا نیامده است. چرا که اگر برای مبارزه با تروریزم آمده بود، این همه تکشیلات و تجهیزات نیاز نبود. چرا که طالبان نه طیاره دارند و نه جنگنده های پیشرفته و قوی که آمریکا بخواهد برای نابودی آنها چنین سیستم موشکی را به راه اندازد. پس مشخص است که همه این کارها را برای رقابت و جنگ با این سه کشور رقیب کرده است.

مژده با بیان اینکه دامنه جنگ نیابتی در افغانستان بیشتر از پیش وسعت می گیرد، گفت: این جنگ های نیابتی میان ایران و عربستان، هند و پاکستان، آمریکا و روسیه و هند و چین از گذشته در افغانستان وجود داشته است و با این شرایط تازه بیشتر هم می شود.

وی، دولت ضعیف افغانستان را ثمره تلاش ها و برنامه های آمریکا می داند و می گوید: فقط دولتی قوی می تواند افغانستان را از این جنگ های نیابتی نجات دهد اما آمریکا ترجیح می دهند که به جای دولتی قوی، دولتی ضعیف در افغانستان باشد تا بتواند تصمیم گیری های مهم را به دست خود بگیرند وگرنه در کجای قرارداد امنیتی اجازه ایجاد موشک های بالستیکی در افغانستان به آنها داده شده است؟