-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۹, سه‌شنبه

تشویش امریکا از تصمیم ارگ در باره دادن اسلحه به طالبان

منابع امریکایی نسبت به گزارش ها در مورد ارسال و تحویل دهی تسلیحات بزرگ از سوی دولت به طالبان در شمال افغانستان ابراز نگرانی کرده اند.


سید حسیب «مصلح» از آگاهان امور گزارش تازه یی را از عملیات پشت پرده از سوی کارگزاران ارگ فاش کرده است. بر بنیاد گزارش، اطلاعاتی از منابع متفاوت و حداکثر معتبر حاکی اند که پس از اوج گیری اختلاف بین غنی- عبدالله، تصامیم خطرناکی در ارگ اتخاذ شده است که واگذاری سه ولایت شمال به شمول ولایت هلمند، از سرخط های این تصمیم است.

محاسبه چنین است که ائتلاف شمال را در خانه خود شان درگیر کشاکش هایی بسازند که هر نوع توان مقابله در مرکز برای دسترسی به امتیازات سیاسی را از دست بدهند.

اقدام دیگری که باعث نگرانی امریکا و ناتو شده است، سپردن دوامدار سلاح های سنگین و سبک اردوی و پلیس، به دستور تیم حاکم به جنگجویان طالبان در ولایات شمال است. مقامات امریکایی از روند تحویل دهی اسلحه اردوی ملی به طابان از سوی حلقات خاص مرکز، موضوع را صریحاً با دکترغنی و حنیف اتمر مطرح کرده اند. تخمین ها مشعر اند که تسلیحات تروریست ها که از اردوی ملی و پلیس گرفته اند، دربرخی محاذات به مراتب بیشتر از قطعات اردوی ملی است. حلقات ائتلاف شمال درکابل تمامی این اطلاعات را مستند و مستدل تایید می کنند.
شماری از مخالفان دکترغنی ادعا می کنند که دولت کابل اکنون در موقعیت آی، اس، آی قرار گرفته است و همانند آی اس آی، تدارکات و تسلیحات را سخاوت مندانه در اختیار تروریزم قرار می دهد. درخبر تاکید شده است که سقوط کندز هنوز در دستور کار است و با سقوط دو بارۀ کندز قرار است قطعات محلی وابسته به گلبدین حکمتیار در آن جا وضع الجیش کلیدی به وجود بیاورند.