-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۲۷, چهارشنبه

 
oilprice.com
 
زینب «کلکته والا» کارشناس امور انرژی در باره ذخایر انرژی گاز و نفت افغانستان مقاله یی نگاشته و در آن قید کرده است که نفت افغانستان به علت نقش که مواد مخدر درین کشور دارد هرگز از زیر زمین بیرون نخواهد شد. وی از روی تخمین ها میزان ذخایر گاز طبیعی افغانستان را ۵۹ میلیارد مکعب اعلام کرده است. به گفته وی در شرایط کنونی ذخایر افغانستان به نظر نمی رسد به عاملی بدل شود تا باعث تغییر در بازی انرژی در آسیای میانه شود.