-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۲۳, سه‌شنبه

24000 متظاهر وبی قلب به وطن برمی گردند تا بازار لوث و ریا گرم تر کنند

اگر ما یک سال هزینه تمام زائرین را برای فامیل هایی که زیر فقر زنده گی دارند ودر شرایط سخت و جانگداز افغانستان زندگی میکنند برای هر فامیل 10000 ده هزار دالر کمک کنیم چقدر فامیل را از فلاکت وبدبختی نجات داده وچقدر تحول را در جامعه ببار خواهیم آورد؟ 


اگر عقلانی برخورد کنیم
طبق گزارش آریانا نیوز به تعداد 24000 نفر زائرین افغان جهت انجام مناسک حج وارد کشور عربستان سعودی گردیدند. 
مبلغ مصارف وهزینه هر نفر 3100 دالر امریکائی است { منبع شبکه اطلاع رسانی افغانستان }
سایر مصارف متفرقه بطور اوسط هر نفر { 200 } دوصد دالر امریکایی 
با این وجود جمله مصارف هر نفر زائر (3300) دالر امریکایی میباشد
حالا اگر تمام مصارف و هزینه زائرین افغانستان را در یک بار اگر محاسبه کنیم میشود {79200000} دالر امریکایی .
فرضیه: 
اگر ما یک سال هزینه تمام زائرین را برای فامیل هایی که زیر فقر زنده گی دارند ودر شرایط سخت و جانگداز افغانستان زندگی میکنند برای هر فامیل 10000 ده هزار دالر کمک کنیم چقدر فامیل را از فلاکت وبدبختی نجات داده وچقدر تحول را در جامعه ببار خواهیم آورد؟ 
بلی برای 7920 خانواده زندگی آبرومندی را فراهم خواهیم ساخت.
سوال :
تعداد حجاج که همه ساله بعد از تعهد های اخلاقی و وجدانی بر میگردند چقدر تحول وتغییر در جامعه ایجاد میگردد ؟ 
یادداشت :
حج فرضیه است اما فرض تر از آن نجات جان انسان های است که بخاطر لقمه ی نانی برای خوردن ، اطفال خود را بفروش گذاشته و زن و اولاد شان به تن فروشی ، دزدی وهزاران نوع از اعمال زشت وناپسند دست میزنند. کدام فرض تر است ؟
سوال : حج فرضیه است اما هزینه اش از چه نوع درآمدی ؟
دروغ ؟ فریب ، زبان بازی ، گرانفروشی ، رشوت ستانی ، پارتی بازی و ...
سوال :
چند فیصد زائرینیکه حاجی بر میگردند به معنی واقعی متعهد به آنچه تعهد سپرده اند هستند ؟
چرا اعتراضی نداریم و اجازه میدهیم آدمها از روی سینه آدمهای فقیر گذشته بروند حاجی شوند؟
از برگه ادیب «معصومی»