-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۶, سه‌شنبه

9 چیز دوست داشتنی در افغانستان

گلوبل وویسیز

گلوبل وویسیز که یک شبکه جهانی از نویسنده‌گان و خبرنگاران است در صفحه انترنتی اش مقاله را به نشر رسانیده تحت عنوان نُه چیز دوست داشتنی در مورد افغانستان.

به نوشته مقاله، نام افغانستان در خارج هراس فوری را در قلب شماری از مردم ایجاد می‌کند و بعضی ها نام افغانستان را با طالبان و جنگ مرتبط می‌دانند، ولی این کشور به چند دلیل خاص منبع از الهام و عزم برای مردم جنگدیده اش است.

دنبوره، نان خشک، وطن پرستی!؟نشریه گلوبل وویسز نوشته است، قبل از آنکه این سوال مطرح شود چرا بعضی افغانها خواهان ترک اینکشور اند، باید پرسیده شود که چرا شماری زیادی در افغانستان می‌پایند؟

مقاله از نُه دلیل عمده برای دوست داشتن افغانستان یاد می‌کند.

اول، افغانستان پنجمین کشور جوان جهان است یعنی ۶۸ درصد نفوسش زیر سن ۲۵ سال است که این مسئله امید را در بر دارد.

دوم این کشور مخلوط از همه چیز است، مکان تفاوت‌ها در میراث فرهنگی، زبان‌ها، غذا ها از قابلی ازبکی گرفته تا اوگره هزاره گی. رسوم مختلف، لوازم مختلف موسیقی از دنبوره گرفته تا رباب، جانوران مختلف از پلنگ زیبای برفی گرفته تا گوسفند مارکوپولو و از نر گاو گرفته تا سایره.

سوم مهمان نوازی افغانستان در جهان بی نظیر است.

چهارم وطن پرستی فوق العاده با وجود اختلافات.

پنجم، نقش روز افزون زنان در جامعه.

ششم، ساده‌گی در شیوۀ زیست.

هفتم افزایش چشمگیر در اطفال مکتب رو بعد از سال ۲۰۰۱.

هشتم محبت افغان‌ها با نان خشک، خوردن نان خشک با نان تر در شوربا.

نهم به نوشته مقاله گلوبل وویسز، یکی از دلایلی دیگر دوست داشتن افغانستان میوه های عالی و لذیذش در روی زمین و ثروت های فوق العاده و ذخایر معدنی اش در زیر زمین است.