-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۲۰, شنبه

رئیس جمهور ترکیه با این ادعا که ورود نیروهای کشورش به خاک سوریه بنا بر درخواست مردم سوریه بوده است، گفت، عملیات نظامی مورد حمایت ترکیه تا زمانی که امنیت در مرزهای این کشور برقرار شود، ادامه خواهد یافت.