-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۷, چهارشنبه

پاکستان: عملیات برمجتمع مسیحیان درافغانستان پلان شده بود

اشاره: همان گونه که نخست وزیرهند اخیرن گفت، دروازه نان پاکستان است و هر مهاجمی را از نفس می اندازد.به حواله دیلی میل جنرال عاصم بجوا رییس روابط عامه در سرویس داخلی پاکستان به روز سه شنبه گفت که برنامه حمله بر مجتمع مسیحیان درافغانستان طرح شده بود و چهار فرد مهاجم به وسیله یک فردی از داخل افغانستان تا مرز انتقال داده شده و یک فرد تسهیل کننده دیگر آنان را از مرز عبور داده و به یک عامل دیگر در ناحیه ورسک تحویل داده بود.

به گفته جنرال بجوا، عامل سوم در ورسک افراد مهاجم را یک شب درخانه اش نگهداشته و سپس آنان را به سوی مجتمع مسیحیان هدایت کرده بود.

جنرال پاکستانی مدعی شد که هر چهار مهاجم مسلح بر مجتمع مسیحیان کشته شده و سه تن از کسانی که به آنان درین عملیات یاری کرده بودند بازداشت شده و یکی از آنان هنوز در افغانستان به سر می برد. 

جنرال بجوا اظهار داشت که  پاکستان مایل به از سر گیری مذاکرات صلح افغانستان است اما اتهامات بی بنیاد سران کابل بر پاکستان درین راه مانع ایجاد می کند. وی گفت پاکستان هماره همچو کشوری مسوول عمل کرده و بدون داشتن مستندات به سوی هیچ کسی انگشت اتهام دراز نمی کند.