-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۱, پنجشنبه

محفل امضای سند تفاهم بین حزب اسلامی و دولت ماهرانه تنظیم شده بود. به شمول لوحۀ مناسبتی محفل، اکثریت قاطع سخنرانی ها به زبان فارسی دری بود. من قطعن باورمندم که شخص حکمتیار چنین سفارش کرده بوده است. این پروسه به کمک عربستان، پاکستان، امریکا و شورای امنیت ملل متحد به سر رسید. اما حکمتیار نمی آید که غنی و اتمر را به چالش بکشد؛ گسترۀ جولان وی ازین بعد، کابل و سمت شمال، به خصوص بستر های فارسی زبان است.