-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۱۸, پنجشنبه

سخنان گزندۀ حفیظ «منصور» به دکترعبدالله و احمد ضیاء مسعود: فیشن می کنی، نامت جلالت مأب است، در تهکاوی فرمان صادر می کنی و پنهانش می کنی، تو، برادر مسعود هستی، حرفت ره گفته نمی توانی، گپ خوده گفته نمی توانی، مگر در دهانت شلغم قالب زده اند؟!