-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۹, جمعه

آمدن حکمتیار شکم کدام گرسنه را سیر می کند؟

سیامک «هروی»


ما هميشه خودمان را فريب مي دهيم و به هر حركتي بدون اين كه پيامدهاي ان را بدانيم و يا بر آن درنگي داشته باشيم، پايكوبي مي كنيم و شاديانه مي زنيم. آمدن حكمتيار كدام گره ي كور ما را مي گشايد؟ چه صلحي مي آورد؟ كدام قسمت از كشور ما را امن مي سازد؟ شكم كدام گرسنه را سير مي كند؟ زخم كي را التيام مي بخشد؟
فقط آوردنش تا روزهاي سياه ديگري رقم زند. مطمين باشيد كه با 'سگ' هايش بر مي گردد و اين بار گوش خوري تنها نخواهد بود، گوشت خوري و خون خواري هاي زيادي خواهد بود، از قديم ها گفته اند كه چند كله در يك ديگ نمي جوشد... و او كه سال ها خواب ارگ را ديده است و ارمان به دل رفته است با آمدنش خواب هاي بيشتري خواهد ديد و بخاطر تحقق خواب هايش ارام نخواهد نشست!
دا گز دا ميدان!
و اما دوست عزيز من وحيد رضا در اين جا به چيزي اشاره كرد كه من ناگزير شدم نقل و قول كنم :
'حكمتيار از اولين روزهاي جمهوري اسلامي تا به امروز عملا در دولت حضور مخفي دارد.
شما يك وزارت و يا موسسه را سراغ داريد كه در ان اعضاي وفادار به حزب اسلامي حضور نداشته باشد ؟
جاي شك نيست كه او از شهرت خوبي در بين گروپ هاي ديكر برخوردار نيست ولي به نظر من با امدن حكمتيار تعداد زيادي از افراد طالبان از پاكستان فرار خواهند كرد و به دولت، زير نام افراد حكمتيار تسليم خواهند شد.
اين بهترين چانس است براي انها،
پروسه نام نهاد صلح بدون عفو عمومي و از خودكذري حرفهاي هواىي و بيهوده است .'