-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۴, یکشنبه

یادداشتی از اسد «بودا»

مردمي بيرون از زمان
اشاره: من از تاریخ اطلاعیه مطلع بودم. فقط یک ابراز تسلیت از اسد قرضدار بودم.


---------------
ديروز اطلاعيه مراسم مرگ مادرم را نشر كردم. در اطلاعيه آمده است كه چهارسال پيش است. اكثر مخاطبان اظهار همدلي كردند. برخي تاسف خوردند كه حيف همچون مادر مسلماني كه فرزند كفري مثل من زاييده. جالب اينكه براي اكثريت زمان مهم نبود. نه زمان فعل ماضي در متن، نه زمان عددي در اطلاعيه. اين كار سطح دقت در متن خواني، از جمله توجه به زمان را نشان را مي دهد. از خواندن كامنت ها به اين نتيجه مي رسيم، كه ما به معناي واقعي كلمه مردم بيرون از زمان هستيم و زمان براي ما هيچ اهميتي ندارد.