-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۲۰, شنبه

بازگشت حکمتیار برای راه اندازی آخرین جنگ

بحث جنرال دوستم و دکترغنی برسر حکمتیار


اطلاعات تازه می رساند که بحث دکترغنی و جنرال دوستم در روز گذشته بر سر آمدن حکمتیار به کابل بوده است. مذاکرات هیأت حزب اسلامی با جنبش ملی نیز در چندین دور انجام گرفته و توافقاتی حاصل آمده است. مبحث اصلی، تصفیه شمال از شبکه های مسلح جمیعت، شورای نظار و نفرات استاد سیاف است.  پیش بینی این است که با اضافه شدن حکمتیار به اردوگاه ارگ، روحیه تیم حاکم را تا اندازه یی تقویت کرده و اتحاد جنبش- حزب اسلامی از نظر نظامی پایه های جناح دکترغنی را استوار تر می کند. 
اما حکمتیار در هیچ جنگی برنده نشده و حالا نیز در صدد برنده شدن در گستره کابل و شمال نیست. قرار است راه برای یک شرایط ویژه باز شود که درآن، پاکستان وامریکا برنده اند. این پروژه برخلاف هستی مادی ومعنوی سمت شمال است. عبور این پروژه از شمال و یا استقرار آن در همان مناطق، از نظر امنیتی برای امریکایی ها خیلی خطرناک است. درحالی که شاخ جنگی روسیه و امریکا در سوریه کماکان ادامه دارد، پروژه حکمتیار یک اقدام تحریک آمیز است. هندی ها و ایرانی ها نیز مخالف این جریان اند. خیلی بعید است که این کاروان بتواند زمین شمال را طوری شیار بزند که بذر حضور خود را بپاشد.