-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۱۴, یکشنبه

عجیب است. در مراسم جنازه کریموف یک پا دارد؛ یک پای دیگر به قرض میگیرد تا سر وقت به نماز برسد؛ اما در جنازه هموطن خودش ( امیرحبیب الله کلکانی) که خیلی از نظر جایگاه داخلی برایش مثبت بوده می تواند، شرکت نمی کند! سیاست «سرحدی» دو باره جان گرفته است. چه کسی بازنده است؟