-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۲۰, شنبه

درمانده گی از کرزی تا نبیل مسکینیار

اشاره: چه روزگار فاجعه باری! حتی سرشناس ترین نویسنده ها، شخصیت های سیاسی و بی شخصیت ها، برای حبیب الله به صفت یک انسان- به نام انسانیت- یک قبر را روا داری ندارند. این «مُلی» های «ملی» نما، توقع دارند درافغانستان آینده یی هم داشته باشند؟ حتی پلید ترین آدم ها، به جوهرۀ بشری دشمن خود احترام دارند؛ اما این ها ندارند.

نبیل خان مسکینیار مالک دستگاه هوچی پراکنی «آریانا افغانستان» درآخرین برنامه خود سخت پرپر زد و پرهای خود را ریختاند اما درونش آرام نگرفت. درکمال مغالطه وجهل تاریخی که آدم را به شکل مضحکی نا بینا می کند؛ بین امیرحبیب الله خان مظلوم و رهبر تروریزم ( ملاعمر) و پاسورد استخباراتی چند جانبه، دست به قرینه سازی و تشابه زد. برنامه را دقیق گوش کردم. این شخص هنوز بر بالهای سیاه یک توهم سوار است و از نظر وی تاریخ همان چیزی است که اجداد وی مصوب کرده و در درازنای دهه ها نشخوار کرده اند. قطعن باور دارم که در همین روزهای اخیر روز نوشت های کاتب هزاره در کتاب تذکرالانقلاب را برای نخستین بار و شتاب زده ورق زده و چیز هایی را که درون آتشین خودش را تسلی دهد «بور» کرده و جاغورش از مابقی قضایا خالی است. کاتب، دشمن چند بعدی حبیب الله و مدیریت یکی از شبکه های سبوتاژی را به نفع نادر خان در کابل به عهده داشته است. چنین کسی در مورد حبیب الله چه باید بنویسد؟

در جنگ چهارجانبه ( نظیراستقامتی که حبیب الله در شرایط محاصره نشان داد) هیچ عدالتی ومعقولیتی درکار نیست. از چهار طرف به قتل مردم کوهدامن موج پیش می آمد و تلفات حبیب الله روز به روز افزایش داشت. جنایت های ناگزیز در دوره جنگ امری مهار ناپذیر است. هیچ نیرویی در تاریخ سراغ نمی شود که هم برای بقای خویش برزمد وهم عدالت و آرامش را به خلایق ضمانت کند.
معصیت خاندان نادر از آن جا مضاعف است که در شرایط صلح، بزرگترین جنایات را درحق مردم افغانستان، خصوصن در حق مردم شمالی و شمال انجام دادند و یک نسل آزادی خواهان از مشروطه اول و دوم را به شمول کسانی که دررکاب شان قلم وقدم میزدند؛ مضمحل کردند. مسیکینیار ها از‌ آن احادیث هیچی نمی گویند. مسکینیار در واقع به میلیون ها مردمی که اکنون مسبب ظهور مجدد و دادخواهانه حبیب الله بوده و در خیابان ها و شبکه های تلویزیونی آشکارا به میدان آمده اند؛ اهانت کرد.