-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۳۱, چهارشنبه

ارگ با سوته حکمتیار به جان ایتلاف شمال می افتد

آوردن گلبدین حکمیتیار هیچ سودی به حال مردم افغانستان ندارد.
 

 
سیلی غفار سخنگوی حزب همبستگی افغانستان، در برنامه «نگرش» گفت: مردم افغانستان به یاد دارند که حزب اسلامی در گذشته هم صدای آرامش و امنیت را سر داده اند، اما دیدیم که در عمل زخم هایی کاری بر پیکر میهن و ملت ما زدند. اگر به گذشته برگردیم روزی که حکومت داکتر نجیب سقوط می کند، در هفت ثور 1371 حزب اسلامی در نشریه رسمی خود می نویسد: «به هموطنان مسلمان اطمینان می دهیم که دوران جنگ در افغانستان انشالله به پایان رسیده است» اما یک روز از این اطمینانی که داد، نگذشت که اختلاف و کشمکش بین این تنظیم های همجنس شان شروع شد و کابل را به حمام خون و به یک مخروبه و ویران کده تبدیل کرد که تا هنوز هم مردم کابوس آن را می بینند.

وی، با بیان اینکه حزب اسلامی، حزبی است که تاریخچه ای مملو از کشتار و ویرانگری دارد، افزود: رهبران آن مسبب خونریزی و تباهی و بر بادی مردم افغانستان هستند بنا براین هیچگاه نمی تواند پیام آور صلح باشد. دیدیم که در این پانزده سال هم آنها حملات انتحاری که در کابل صورت گرفت را به عهده گرفتند. فراموش نکنیم در شش می سال 2013 حمله ای را که در شاه شهید صورت گرفت حزب اسلامی به عهده گرفت. دیدیم که از مذاکره کنندگان حزب اسلامی حملات انتحاری را طی مصاحبه ای حمایت کرد. شخص گلبدین حکمتیار هم به داعش لبیک گفت و از داعش طرفداری کرد و از داعش حمایت کرد. بنابراین ما چطور می توانیم از چنین حزبی صلح و دوستی بخواهیم؟ در حال حاضر هم حزب اسلامی هیچ قدرتی ندارد. هر آنکه در اطراف حکمتیار وجود دارد همه اقوام وی هستند.

غفار، برنامه صلح با حکمتیار را برنامه ای از سوی کشورهای استعمارگر دانسته و گفت: آمریکا و دیگر کشورهای استعمارگر همیشه دست نشانده و دست پرورده های خود را مانند غده های چرکین نگاه می دارند و وقتی به آنها ضرورتی احساس کردند از آنها استفاده می کنند. آنها اگر احساس کردند که در افغانستان به چهره ای خونخوار نیاز دارند افرادی مانند حکمتیار را برجسته می سازند و به صحنه باز می گردانند. ارگ هم هرقدر که از تفاهمنامه با حزب اسلامی حرف بزند ما نبابد بوی صلح از آن بشنویم. چرا که ارگ هم می خواهد بوسیله افرادی چون حکمتیار زهر چشمی به رقیبان خود نشان دهد و بگوید که در اطراف خود افراد مختلفی دارد همانطور که در انتخابات از چهره ای به نام دوستم استفاده کرده است. امروز، آوردن گلبدین حکمیتیار هیچ سودی به حال مردم افغانستان ندارد. غیر از اینکه کلکسیون جنایتکاران را تکمیل کند دیگر هیچ فایده ای به حال مردم افغانستان نمی تواند داشته باشد و این افراد فقط دست آی اس آی پاکستان را در افغانستان بیشتر باز می کند. چرا که آنها نوکران چهل ساله سیا و آی اس آی هستند.