-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۱۸, پنجشنبه

حبیب الله به مذاکره آمد؛ اعدام شد

کرزی چگونه ملا عمر را با حبیب الله کلکانی مقایسه می کند؟


حامد کرزی در یک محفلی در لندن در پاسخ به پرسش یکی از دوستان در مورد وحدت ملی و جایگاه حبیب الله کلکانی شاه سابق افغانستان و فاتحه خوانی برای حبیب الله کلکانی را با ملا عمر مقایسه نموده است.

از دید من مقایسه ملاعمر با حبیب الله کلکانی شاه مظلوم و تحقیر شده افغانستان خیلی غیر منطقی است به چندین دلیل:
۱) ملا عمر را تا حال کسی به چشم ندیده بجز از صاحبان او آی اس آی و یک چند نفر معدود. اما حبیب الله کلکانی یک عیار و یک هویت برجسته بود.

۲) حبیب الله کلکانی رهبری قیام مردم محافظه‌کار و مذهبی مردم افغانستان از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب و ضد استبداد و فساد حکومت وقت را رهبری کرد و قدرت را بحیث حبیب الله خادم دین رسول الله بدست گرفت. اما ملا عمر یک چهره مجهول به کمک آی اس آی در تحت رهبری جنرال بابر وزیر داخله پاکستان حکومت مجاهدین را سر نگون کرد و بنام امیر المومنین شهرت یافت.

۳) ملا عمر را پاکستان به قدرت رساند و بعد از انجام ماموریت و جنایات بی شمار او از طرف خالق آن پاکستان سر انجام نابود شد و تا حال کسی خبر ندارد که ملا عمر در کجاست. اما حبیب الله کلکانی را حمایت مردم مذهبی افغانستان بقدرت رساند نه انگلیس و یا کدام قدرت خارجی دیگر.

۴) ملا عمر را با مهر در قرآن کسی نا مردانه به شکل تحقیر آمیز قتل نکرده است. اما حبیب الله کلکانی و همرزمان او را بشکل غیر انسانی و اسلامی به جرم غیر پشتون بودن ۸۷ سال قبل تحت نام دزد و بچه سقاب تحقیر کردند.

۵) ملاعمر و حبیب الله کلکانی از لحاظ تفکر اسلامی و برخورد با تحصیل دختران نه از لحاظ زمانی قابل مقایسه است و نه از لحاظ عملکرد.
چنانچه حبیب الله کلکانی در آغار قرن بیست در مقابل اصلاحات امان الله قیام و شورش های مردم محافظه‌کار آنروز افغانستان را رهبری کرد. واقعیت اینست که اکثریت اصلاحات امان الله توسط فشار مردم در لویه جرگه ۱۹۲۸ در پغمان توسط خود امان الله خان لغو شد و این جعل تاریخ است که گویا حبیب الله کلکانی تمام مکاتب مردانه و دخترانه را بست. اما ملا عمر در آخر قرن بیستم در اوج عصر علوم، تخنیک و پیشرف نه تنها تحصیل زنان را منع کرد بلکه کار در بیرون از خانه را نیز جرم اعلام کرد. زنان را در ملای عام کتک می زد و سنگ سار می کرد. افزون بر آن حتا تلویزیون ها را اعدام کرد. آیا حبیب الله کلکانی کدام زنی را سنگسار و یا کدام رادیویی را اعدام کرده است؟

۶) حبیب الله مرد عیار ، جوانمرد و باناموس بود. اما ملا عمر یک انسان خیلی سنگ دل ، نامرد و ناموس ستیز بود و تجاوز و فروش زنان به اعراب یکی از سیاه ترین کارنامه او بشمار می رود.

۷) کلکانی کدام افتخارات و آثار تاریخی افغانستان را تخریب و یا به قاچاقچیان فروخت؟ این در حالی است که ملا عمر بهترین آثار تاریخی افغانستان را مثل مجسمه های بی بدیل بامیان و موزیم ملی افغانستان را تخریب و یا قاچاق بدست پاکستانی نمود.

۸) قیام شاه حبیب الله کلکانی نه انگیزه قومی داشت و نه مردم غیر تاجیک را نسل کشی کرد. ولی ملا عمر در تحت نام پشتون و اسلام اقوام غیر پشتون را نسل کشی کرد.

۹) ملا عمر بحیث مزدور پاکستان و القاعده بیش از دو دهه است که افغانستان را از بنیاد ویران کرد و افغانستان را به لانه شیطانی تروریزم بین المللی تبدیل کرد. اما آیا حبیب الله کلکانی چنین کرد؟

۱۰) گروه طالبان در تحت رهبری ملا عمر از پول مزدوری و قاچاق مواد مخدر بر افغانستان حکومت کردند. آیا حبیب الله کلکانی و همرزمان او ملک کی را غارت کردند و به کدام قاچاق دست داشتند؟

حامد کرزی در ۱۴ سال حکومت خویش توسط قوای خارجی بقدرت رسید و بزرگترین ... و مافیا در تاریخ افغانستان بعد از احمد شاه درانی است. او از تمام امکانات داخلی و خارجی برای احیای دوباره طالبان استفاده کرد. همچنان تمام جنایات آنها را نادیده گرفته و از زندانها رها کرد. ملا عمر برای کرزی بحیث یک پیغمبر و سردار قبیله است در روز خبر مرگ او بگونه شرم آور بدست پاکستانی ها گریست و طرفداران او‌ مثل شکریه بارکزی لباس سیاه ماتم به تن کرد و در تلویزیون ها با بی شرمی بنام ملا عمر مجاهد سخنرانی کرد.

فاتحه خوانی و دفن مجدد حبیب الله کلکانی برای کرزی غیر قابل قبول است. اما او برای داوود خان یک کودتاچی مزار ساخت و استخوانهای پوسیده میوندوال را بنام شهید داوودخان از زیر خاک کشیده و با مصارف گزاف دولتی بشکل رسمی بخاک سپرد ولی برای یک شاه عیار، آزاده، مظلوم و تحقیر شده افغانستان که خیلی نا مردانه با مهر در پای قرآن به شهادت رسیده ، او را شایسته قبر نمی داند. اما او حرف از وحدت ملی می زند. 

 ( شبکه اطلاع رسانی)