-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۷, چهارشنبه

این عکس را به خاطر خواهرگ گلم- مریم سما- ( ازچپ به راست نفر دوم)درین جا گذاشتم. عکس را گذاشتم تا پیامکی بدهم: مریم، هماره خسته و رنجور می بینمت. حال آن که زنی فرهیخته و مقاوم هستیگه گاه، یکی دوتا از پادو های ویروسی و مواجب بگیر به سویت می جفند؛ کوه استوار باش.