-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۷, چهارشنبه

قابل توجه «اتک» سالاران

به  گزارش روزنامه داونُ اسامبله ایالت پشتونخوا به روز سه شنبه قطعنامه یی را به اتفاق آرا علیه هندوستان تصویب کرد. درقطع نامه اسامبله ایالتی پشتونخوا آمده است که هند باید به تحریکات علیه پاکستان پایان داده و در راستای روابط دوستی با پاکستان گام بردارد.
درهنگام خوانش قطعنامه، فخر اعظم وزیر نماینده حزب مردم که اعضای اسامبله تیراندازی نیروهای هندی بر مردم در کشمیر اشغالی را محکوم کردند. وی افزود که هند باید از تحریکات خود علیه پاکستان که برصلح منطقه یی اثر منفی برجا می گذارد دست بردارد.