-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۸, پنجشنبه

عباس «فراسو»: من به فهم حکمتیار از مدرنیته و تمدن های جدید مشکوکم.



من در مطالعه و فهم حکمتیار و اعضای حزب اسلامی از مدرنیته و تمدن های جدید٬ مشکوکم.
حکمتیار بیش از یک انجنیر و حافظ قرآن محمد - نیست. او تمام چیز را فیکس می بیند. سخت می گیرد. سخت فکر می کند و سخت میگوید. نه او نه هوادارانش می توانند خود را با تحولات جدید وفق دهند. ذهن آنان از تعصب کور قبیله ای و دینی پر است. آنان را به دنیای تساهل و تسامح راهی نیست. جنگ و خشونت٬ بهترین و مهمترین خط مشی آنان است.
من فکر نمیکنم حکمتیار و اعضای حزب اسلامی به توافقنامه ی صلح با دولت و مردم افغانستان پای بند بمانند.
من خیلی مشکوکم!