-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۴, یکشنبه

مثل این که تعادل روانی آقای کرزی به هم ریخته است

كرزي: من مطلق مخالف هر نوع بمب باران هوايي در جنگ ( افغانستان) هستم.
هارون نجفي زاده : حتي اگر دو سه ولايت مثل هلمند قندز و فارياب به دست طالبان سقوط كند؟
كرزي: بلي بلي ؛ بگذار سقوط كند به دست طالبان، چه فرق مي كند؛ طالبان از خود ماست. چند ولايت به دست طالبان باشد چه مشكل است.