-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۲۴, چهارشنبه

گلبدین حکمتیار وارد کابل شده است

اقبال صافی و ستار خواصی قصد دارند هزاران تن از افراد مسلح حزب اسلامی را وارد پایتخت کنند.


منابع اطلاعاتی به گونه غیر رسمی گزارش داده اند که گلبدین حکمتیار اوایل هفته وارد کابل شده و از قرار برخی یافته ها درخانه یکی از مقامات سابق به گمان اغلب ( عمر داوود زی) به سر می برد. در همین حال ستار خواصی و اقبال صافی پیشاپیش فعال شده و سرگرم انتقال نفرات مسلح و غیر مسلح حکمتیار به داخل شهر کابل اند. قوماندان الماس زاهد نیز بخشی از همین پروژه است. این درحالی است که اختلاف بین عبدالله و غنی در باره سطح و میزان اختیارات و امتیازات به حکمتیار نهایی نشده است. 
دکترعبدالله یک هفته قبل به ارگ هشدار داده بود که اگر در غیاب آن ها کدام فیصله یی صورت بگیرد و یا شورای صلح نادیده گرفته شود، آن ها برای نجات نظام و کشور دست به اقدام نظامی خواهند زد. گزارش می افزاید که حامد کرزی ازین تحولات ناراضی است و این طور نتیجه گرفته است که با پیوستن حکمتیار به دولت، چانس پیوستن و لابی گری به طالبان تضعیف شده و طالبان تمایلی به اشتراک در دولت نشان نخواهند داد.
درگزارش قید شده است که قرار است تخمیناً چهل هزار نفر وابسته به حکمتیار، مسلح و غیرمسلح وارد پایتخت شده و در مراکزی که از سوی دولت در نظر گرفته شده، جا به جا می شوند. عطا محمد نور از مفاهمه سیاسی با حکمتیار استقبال کرده اما در تماس های سری، با هرنوع لشکر کشی نظامی حکمتیار مخالفت کرده است.