-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۳, شنبه

درجنگ کندز، کدام نوع طالب درهم کوبیده می شود؟

دولت، اراده یی برای سرکوب کارتمام تروریست ها در شمال نداشته است؛ چه اتفاق افتاده که حالا کندز برای طالبان به جهنم تبدیل شده است؟
به این گزارش هارون سمرقندی توجه کنید:


به گونه 24 ساعته عملیات زمینی وهوایی در کندز جریان دارد ؛ نیروهای زمینی و چرخبال های کوماندوی کشور مان کندز را برای طالبان به جهنم تبدیل نموده است و عملیات های شبانه و روزانه نیروهای امنیتی از کشته طالبان پشته ساخته و همانگونه که در گزارش های قبلی گفته بودم کندز بگونه اساسی از وجود تروریستان پاک سازی شده روان است و ساحات زیادی از وجود این میکروب ها پاک شده ولی نگرانی جدی مقرری اشخاصی است که دست شان به خیانت و تسلیمی پایگاه های امنیتی آلوده است که امیدوارم متوجه این خلا شوند چون در نتیجه عملیات بسیار طولانی و پرتلفات نیروهای امنیتی در دند غوری در ماه حوت پس از ختم پاک سازی تروریستان در جریان کمتر از یک هفته طالبان به اکثریت مناطق از دست رفته شان دوباره برگشتند و مسوولین امنیتی دروغ گفتند که گویا گپی نیست و طالبان هم بدون اذیت وراه گیری به تقویت خود پرداختند تا این که فصل برداشت.

 محصولات کشاورزی تابستانی تکمیل وعشر جمع آوری کردند و فعالیت های استخباراتی انجام دادند و در مکتب های دند غوری به اندازه کافی سرباز گیری؛ بعد حملات خود را سازمان دادند ودر خیانت دهنه غوری بیشتر از پنجصد میل سلاح ، به تنها مهمات و وسایط زرهی نظامی به دست آوردند و مسوولین امنیتی بدون مجازات باقی ماندند.

 هر کسی که در ولایت بغلان خیانت نمود سبب تشویق و رشد دادن او در دیگر ولایات گردید واین روند خیانت جریان دارد و خاینین در بدل خیانت به پست های کلان رسیده اند و کشورهای حامی تروریزم هم طالبان را در اختیار دارد وهم تعینی مسوولین امنیتی را که هرگاه طالبان شکست خورده توانسته اند طی مدت بسیار کم دوباره با امکانات که در صفوف نیروهای امنیتی دارند طالبان را در ساحه از دست رفته شان جابجا و تقویت نموده اند که طی یک سال گذشته بار ها این روند ادامه یافته و خون سربازان وافسران ما زیر پا شده است که امیدوارم اینبار در کندز جلو این خیانت گرفته شود و تصفیه سازی اساسی و دستگیری هدف مند مدیران ارشد که صلاحیت تعینی عوامل بیگانه را دارند و انجام داده اند و هنوز چنین میکنند در پایتخت صورت بگیرد وبدون پاکسازی جاسوسان از پست های مهم مدیریتی مانند این است که آب از سربند گل آلود باشد.