-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۱۷, چهارشنبه

نخستین صحبت معقول، منطقی، عاقبت اندیشانه و دپلوماتیک از فهیم «کوهدامنی» شنیدم. عالی بود.