------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

در حال بارکردن…

ه‍.ش. ۱۳۹۵ مهر ۷, چهارشنبه

سرقومندان اعلی قوای مسلح! 
خبر داری مادری که سه فرزندش در صفوف نیروهای امنیتی شهید شده، گدایی می‌کند؟
حسیب معترف