-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۹, جمعه

حامد کرزی به فرمایشان سیاف کف میزند. او در واقع با کف زدن خویش، سخنان قبلی خویش در بی بی سی را نفی می کند.