-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۱۴, یکشنبه

دکترسپنتا به حکومت هشدار داده  که برای رفع بحران مشروعت دست به کار شوند در غیر این صورت مردم درباره آنان تصمیم خواهند گرفت. او گفته که حکومت نباید صبر مردم را ازمایش کند.
اشاره: صبر مردم بارها آزمایش شده. به خصوص، دربرابر حمایت علنی کرزی- فهیم از طالبان. در برابر آزادی هزاران طالب تروریست از سوی ولی نعمت سپنتا ( کرزی)، فساد و چور بزرگ در پانزده سال، صبر مردم را به جوش نیاورد. بعد ازین هم چیزی اتفاق نخواهد افتاد.