-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۱۶, سه‌شنبه

دکترعبدالله مثل این که روزانه کاری برای انجام دادن ندارد. مشاورین عبث فکر برایش گفته اند که بیا که برای یک اکت پوپولیستی وقت مناسبی است. چهار طرف جاده را بند می آوریم و یک جلیقه نارنجی به تن کن و یک خریطه سیاه تا یک مقدار اشغال در آن ریخته شود و بیر آن را در انبار کثافات بیانداز. عکس در فیس و ...
گویا همه مشکلات و بن بست با دکترغنی حل شده و نمایش خیابانی باقی مانده بود. مردم احمق نیستند. دریشی ها و آرایش های عبدالله را همه روزه دیده اند. نیاز مردم بردن یک خریطه سیاه زباله نیست؛ شناسنامه برقی، نان و اصلاحات است. لااقل محمد دین برایش حالی کند که ازین حرکات چیزی حصول نمی شود.