-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۲۴, چهارشنبه

از عجايب جهان نقد

اسد «بودا»
کسانی که قربانی را نقد می کنند، خود اهل گوشت وکباب اند.اكثر كساني كه عيد قربان را نه به عنوان خرافاتِ ديني و سرچشمه ي توليد خشونتِ سياسي- الاهياتي، بلكه به خاطر كشتن و قرباني كردنِ حيوانات نقد مي كنند، اهل گوشت و كباب اند و حتا در مواردي گزارش گوشت خواري شان را در فيس بوك نشر مي كنند. از عجايب جهان نقد در جامعه ي ما، همين عدم تفكيك حيثيت هاست. چنين نقدي اگر توسط يك گياه خوار صورت گيرد، معني دار خواهد بود ولي منتقدان ما در عين حالي كه در حال خوردن گوشت و نوش جان كردن كباب اند، به شدت دل نازك و عزادار حيوانات قرباني هستند كه در روز عيد قربان قتل عام مي شوند.