-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۲, جمعه

جناح دکترغنی این ماده تفاهم نامه با حکمتیار را نمی تواند تضمین کند. تضمین این ماده در توان آن ها نیست:
ماده یازدهم: دولت جمهوری اسلامی افغانستان مصونیت قضایی رهبر و اعضای حزب اسلامی را در رابطه با اقدامات سیاسی و نظامی گذشته با امضا و در مطابقت با این موافقتنامه تضمین می‌نماید.