------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

در حال بارکردن…

ه‍.ش. ۱۳۹۵ مهر ۲, جمعه

جناح دکترغنی این ماده تفاهم نامه با حکمتیار را نمی تواند تضمین کند. تضمین این ماده در توان آن ها نیست:
ماده یازدهم: دولت جمهوری اسلامی افغانستان مصونیت قضایی رهبر و اعضای حزب اسلامی را در رابطه با اقدامات سیاسی و نظامی گذشته با امضا و در مطابقت با این موافقتنامه تضمین می‌نماید.