-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۲۰, شنبه

احمد «مسعود» درصحت وسقم سخنان خلیلزاد شک دارد یا به روایت مارشال فهیم؟

کرکتر خلیلزاد به عنوان یک سیاستگر حرفه یی به وی اجازه نمی دهد که روایت را جعل کند. روایت جعل نیست. من شخصاً عین قصه را از زبان خود مارشال شنیده ام. نقل قول خلیلزاد مطلق درست است.


هارون نجفی زاده خبرنگار بی بی سی در کابل: به احمد روایتی از کتاب فرستاده زلمی خلیلزاد را گفتم که او از محمد قسیم فهیم نقل قول می‌کند که گفتگوی دوستانه‌ای با احمد شاه مسعود داشته و آقای مسعود از آقای فهیم پرسیده که چرا افغانستان آرام نمی شود.
آقای فهیم در پاسخ گفته که سعی کرده از جواب طفره رود. اما مسعود دوباره اصرار کرد و آقای فهیم پاسخ داد: "چون تو می‌خواهی فرد شماره اول مملکت شوی. تاجیکها این را قبول می‌کنند، هزاره ها و ازبیک ها هم شاید بپذیرند. اما پذیرش این امر برای پشتونها دشوار است و شما حاضر نیستید فرد شماره دوم افغانستان شوید."
احمد که از اول تا آخر گفتگویم با او با جدیت از کارنامه پدرش دفاع می‌کرد، می‌گوید: "در صحت و سقم این قضیه شک دارم. بالاخره آقای خلیلزاد یک سیاستمدار است و خیلی وقتها می‌توانند هرچه دلشان بخواهد بگویند. من در صحت و سقم این مساله کاملا شک دارم. وقتی که جهاد تمام می‌شود، چرا داستانها در کابل اتفاق می‌افتد. قهرمان ملی، احمد شاه مسعود به هیچ عنوان این آمادگی را نداشت که دیگر وارد سیاست و وارد جریانات باشد بعد از پیروزی جهاد. تمام فکرشان این بود که شورای پیشاور برنامه دارد، اینها یک چیزی را آماده کرده‌اند، رهبران با خودشان به یک نتیجه رسیده‌اند که وقتی کابل گرفته می‌شود خود رهبران می‌آیند یک چیزی را آماده ساخته‌اند و اینها را پیش می‌برند. من می‌روم دانشگاه خود را ادامه می‌دهم و بعد استاد دانشگاه می‌شوم و تجارت و کار خود را پیش می‌برم. از این کارها خود را می‌کشم."