-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۲۴, چهارشنبه

تئوری های جدید در شبکه های جهانی مشعر اند که با شکست دور اول عملیات داعش در افغانستان، رایزنی ها و تلاش ها برای تغییر راهکار ها در سطح منطقه در جریان است. ورژن غیر بومی داعشی در افغانستان به بن بست کشیده و اکنون سعی برین است تا برای داعش در افغانستان یک رهبر افغانستانی مشخص و تعیین شود. این درحالی است که در تازه ترین مورد، یک مقام ارشد روسی گفته است که عملکرد امریکا در مبارزه با هراس افگنی به ویژه گروه داعش قناعت بخش نیست و این گروه با گذشت هر روز تقویت می شود .