-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۲, جمعه

امیرائتلاف‌شکن، به ائتلاف هشتمی وفادار خواهد ماند؟

هفت ائتلاف ناکام در تاریخ مبارزات حکمتیار رقم خورده است.
از برگه نورالله براتی


۱-ایتلاف گلبدین با حفیظ الله امین: با وجودی که حفیظ الله امین در ظاهر دشمن سرسخت اخوانی ها بود و انها را “اخوان شیاطین” مینامید و در زندان پلچرخی کابل هزارها مجاهد و غیر مجاهد به شمول اعضای باند گلبدین را بندی و به قتل رسانیده بود ، به دستور غیر مستقیم سی آی ای در زمان قدرت حفیظ الله امین با وی برای شریک شدن به قدرت در کابل مذاکره نمود که این امر منجر به سقوط امین شد. زیرا روسها دریافتند که با رسیدن گلبدین به قدرت زمینه اشغال افغانستان توسط پاکستان و متحدین غربی ان مساعد میشود. و برای یک ترور دسته جمعی چپی ها و فامیلهایشان در تمام افغانستان پلان بود . مسله ایتلاف حکمتیار با “امین” بارها توسط رفقای خلقی امین مانند “گلابزوی” و “وطنجار” و “اسدالله سروری” با ارایه اسناد ذکر شد. بناء گفته میتوانیم که امین و گلبدین یکی از عوامل آمدن شوروی به افغانستان بودند .

۲-ائتلاف گلبدین با شهنواز تنی: شهنواز تنی وزیر دفاع خلقی که مشهور به ضدیت با مجاهدین بود و محاربات زیادی را به ضد مجاهدین انجام داد بالاخره با گلبدین متحد و برضد حکومت نجیب الله کودتا کرد که اینبار هم حکمتیار کار خود را کرد و تنی در کودتا شکست خورد و نزد حکمتیار و ای اس ای پناه برد.

۳-ائتلاف حکمتیار با حزب دموکراتیک خلق افغانستان: در ماه های اخیر سقوط دولت داکتر نجیب الله گلبدین با مطرح ساختن مسله پشتونوالی با جناح خلق حزب دموکراتیک که در راس ان “اسلم وطنجار” وسایر رفقای خلقی اش بودند ایتلاف کرد و تقریبا اضافه از هشتاد فیصد کابل را تسلیم گرفت. این ایتلاف هم نفعی برای جناح خلق نداشت زیرا این ایتلاف به شکست مواجه شد و گلبدین با دل داغ بالاخره از کابل مجبور به عقب نشینی شد و انتقام این شکست را با انداخت اضافه از یکهزار راکت در روز میگرفت.

۴-ایتلاف حمکتیار با جنرال دوستم و حزب وحدت: یگانه انتقاد اصلی گلبدین حکمتیار بالای حکومت برهان الدین ربانی موجودیت ملیشه های دوستم در کابل بود. مردم کابل بیاد دارند که اقای حکمتیار از طریق رادیوها بارها موجودیت ملیشه های دوستم را علت اصلی جنگ در کابل قلمداد میکرد. زمانکه اقای حکمتیار درک کرد که به تنهایی کاری را از پیش برده نمیتواند با کمال تعجب مردم افغانستان با دشمن دیرینه یعنی جنرال دوستم ایتلاف کرد وی را برادر خواند! و همچنان موجودیت اقای حکمتیار در این ایتلاف باعث شد 'اﺗﻴﻼﻑ ﻣﺰاﺭﻱ (ﺑﺎﻫﺪاﻳﺖ ﺧﻠﻴﻠﻲ) (ﮔﻠﺒﺪﻳﻦ ﺣﻜﻤﺘﻴﺎﺭ)ﻛﻪ اﻋﺎﺯﺑﺤﺮاﻥ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﺰاﺭﻩ ﮔﺮﺩید.
که “شورای هماهنگی” به شکست کلی سردچار شود و اقای حکمتیار سرکنده و پای کنده از چوبه دار طالبان به طرف لغمان و سروبی فرار کند.

۵-ائتلاف با حکومت ربانی: در اواخر حکومت برهان الدین ربانی اقای حکمتیار که سرسخت ترین حریف و دشمن این دولت حساب میشد با حکومت مذاکره کرد و بالاخره به کابل امد و به مقام صدارت در شهری که بدست خودش ویران شده بود تکیه زد ولی رسیدن قدمش در کابل باعث ان شد که ان دولت در ظرف حدود سه ماه بدست طالبان سقوط بکند.

۶-ائتلاف باالقاعده و طالبان: اقای حکمتیار طالبان را دست نشاندهنده خارجیان میخواند و از اینکه طالبان توسط پاکستان جایگزین باند ایشان شده اند سخت گله مند بود و طالبان را سخت انتقاد میکرد و حتی این افتخار را میکرد که در زمان رسیدن طالبان در کابل این ایشان بودند که شدید ترین جنگ را با طالبان کردند و مثال از سرکاتب قومندان باند گلبدین در قندهار میزد که برعکس ملانقیب الله قومندان باند جمعیت که خود را تسلیم طالبان کرد و نزدیک بود زیر تانک طالبان شود. در اوایل حکومت کرزی گلبدین اعلان کرد که باطالبان ایتلاف کرده است ولی در چهارچوکات باند به فعالیت های خود ادامه خواهد داد. این ایتلاف هم بجز از ناکامی چیز دیگر به طالبان تا به امروز به ارمغان نیاورده است و به همین علت طالبان ، باند گلبدین را در جریان مذاکرات قطر قرار ندادند.

۷-ائتلاف با حکومت کرزی: باند گلبدین با سیاست های … که دارد در ظاهر بادولت کرزی مخالفت میکند ولی در اصل از مدتها در بدنه این دولت در مقام های بلند دولتی بوده است که سران باند در دولت به همگان معلوم است. نتیجه این ایتلاف دولت کرزی را به فاسدترین, ناکامترین, قرضدارترین و ناکارامدترین دولت در سطع دولت های جهان قرار داده است.
Dari news