-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۷, چهارشنبه

داکتر عبدالله عبدالله: حکومت سیزده ساله کرزی نامشروع بود.
اشاره: اما خود این آقا پنج سال وزیرخارجه یک حکومت غیرقانونی بود.