-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۷, چهارشنبه

حسیب معترف حکمتیار را این طور گیر می دهد

کسی که چند پیش می‌گفت افتخار می‌کند در فهرست سیاه آمریکا قرار دارد، حالا روی جیب‌خرچی خود با آمریکا چانه‌زنی می‌کند.