-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۸, پنجشنبه

بمباران ملایم عبدالله بر مغز افراد حزب اسلامی
دکترعبدالله در مقام یکی از سران رقیب و «دشمن» حکمتیار، در جریان سخنرانی در همایش امضای پیمان صلح بین حکمتیار و حکومت کابل، بمباران سوزناک، جالب و ملایمی را بر مواضع ذهنیت افراد حزب اسلامی اجرا کرد. وی از دیداری با غیرت بهیر در سفارت فرانسه یاد کرد. گویا غیرت در مراحل پایانی مذاکرات و تفاهم به دکترعبدالله گفته بوده که سعی شود این پروسه زودتر به سر برسد که از حالت قرنتینه بیرون شویم و دلتنگ شده ایم!