-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۲۵, پنجشنبه

به گزارش شیلونگ تایمز افغانستان و هند به روز چهارشنبه پیام قاطعی به پاکستان صادر کرده اند. این سایت اطلاعاتی نوشته است که هند وافغانستان خواستار ختم هر نوع حمایت، امداد رسانی و دادن پناه های امن به تروریست ها شدند و عزم استوار خود در امور امنیتی و دفاعی را آشکار کردند.