-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۹, جمعه

جمیعتی ها حالا فهمیده اند که یک نان چند فتیر است. فکر کرده بودند که داشتن پول وسرمایه، ضامن بقای شان است؛ حالا از برکت امواج هراس از سوی حکمتیار دریافته اند که استحکام سیاسی و تشکیلاتی و رفع بحران رهبری یکی از مولفه های اساسی بقای سیاسی آنان را تأمین می کند. مشکل جمیعت این است که حیران مانده چه کسی را به رهبری انتخاب کند که همه کمر او را بسته کنند و راضی باشند.