-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۴, یکشنبه

همه رسانه ها یکرنگ جهر می زنند که حکمتیار می آید و می آید، اما هیچ یکی شان از هیچ کسی سوال نمی کند که وی از کجا به کجا می آید؟