-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۴, یکشنبه

القاعده تراشی دوباره امریکا در افغانستان

تذکر: القاعده دیگر درافغانستان یک واقعیت ادعایی وخیالی است. فقط طالب وداعش است که آدرس آن درکویته ووزیرستان وکراچی است. جنرال نیکلسون سعی کند کاخ سفید را به تغییر دیدگاه تشویق کند.فاکس نیوز به نقل از یک فرمانده عالی رتبه امریکا نوشته است که که با گذشت پانزده سال از حملات 6/11 سپتامبر نظامیان امریکا عملیات خود به هدف پیگرد رهبران برجسته نهاد های تروریستی در شرق افغانستان ادامه داده اند.
درگزارش فاکس نیوز آمده است که جنرال جان نیکلسن فرمانده امریکایی در افغانستان بازهم از سرکوب القاعده سخن می گوید!
وی روز گذشته گفت: ما حمله بر آن ها را ادامه می دهیم. و به همین سان، شماری از رهبران شان را . من در حال حاضر به این موضوع نمی پردازم که عملیات در آینده چه گونه انجام خواهد شد.
اشاره: امریکایی ها پس از سال 2010 هماره گفته بودند که القاعده در افغانستان متلاشی شده و دیگر خطری را متوجه امریکا نمی کنند؛ سپس فتوا دادند که طالبان نیز خطری ملموس به منافع امریکا نیستند و حتی از حمله به آنان دست برداشتند. اما هیچ یک ازین ادعا ها پایدار نماند؛ حالا جنگ علیه هردو دشمن خیالی را دو باره شروع کرده اند. اوضاع به گونه یی است که امریکایی ها چانس چندانی برای تراشیدن دو بارۀ سیمای خشن و عبوس القاعده برای زنده نگهداشتن ترس و توجیه ادامه جنگ درافغانستان ندارند.