-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۲۲, دوشنبه

گزارش ناخوش از بلخ

عطا محمد نور والى بلخ :
در حالی‌كه بقيه ولايت‌هاى افغانستان و همين‌طور ولايات شمال دست‌خوش ناامنى شده، شهریان بلخ شكر بكشند كه در بلخ امنيت نسبى وجود دارد. کسانی که با موترهای شیشه سیاه انتحاری و مواد انفجاری به بلخ انتقال می‌دهند، در مورد شان گزارش داریم و به زودی روی شان را سیاه کرده و به شما به نمایش می‌گذاریم. هر جا دشمن سر بلند کرد، آن‌جارا برای‌شان به دوزخ تبدیل می‌کنیم.