-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۱۷, چهارشنبه

اگر استخبارات منطقه و بین الملل پلان گرفته باشند که در افغانستان آتش یک جنگ تمام عیار قومی مشتعل شود و سپس باقی سناریو را خود شان می دانند؛ مناسب ترین موقع برای روشن کردن نخستین کبریت فراهم آمده است. هجده سنبله، روز شهادت روانشاد احمد شاه مسعود، حساس ترین موقع است.