-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۲۷, شنبه

کتاب «ادبیات تاجک» اثراستاد صدرالدین عینی را دانلود کنید

صبور «رحیل»


با تشکر از جناب پروفیسور لعلزاد که کتاب "ادبیات تاجیک" از صدرالدین عینی را روی فیس بک گذاشتند. اینک اولین رباعی یی را که از شیخ نجم الدین کبری خوارزمی به چشمم خورد پیشکش دوستان می کنم. این شعر حسب حال بسیاری و در هرزمانه ییست:
خواحگان در زمان معزولی
همه شبلی و بایزید شوند
باز جون برسر عمل آیند
همه چون شمر و چون یزید شوند
البته حکایت "میخ پنجم" از استاد خلیل الله خلیلی نیز در وصف چنین حال و هواییست که باشد به وقتی دیگر...