-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۹, جمعه

تیغ «بحران سوم» برگردن جمیعت اسلامی

جمیعت و سازمان نظامی شورای نظار، هرچند بدون مرکزیت، اما دراوج قدرت عملیاتی قرار دارند؛ اما ازنظر انتظام رهبری سیاسی، به مجمع الجزایر متلاشی شده ماننده اند. پاکستان وحکمتیار، تنها روی همین درز حساب باز نکرده اند؛ یک هیولای نیمه خواب و منتظر از درون نیز، جمیعت را رصد می کند: مرده ریگ ائتلاف مارشال فهیم با طالبان وکرزی که هنوز، فسخ نشده و هزاران فرد مسلح پنهانی از همان زمان در پروان کاپیسا ریزرف اند.


نسل جوان «مجاهدین» ضد طالب، از نظر تبیین آموزه ها و سوانح سری ومعامله های شخصی «بزرگان» خود خوانده در پانزده سال اخیر، در یک مسیر ابهام به جلو روان است.

  مارشال فهیم در دو دوره علیه رهبری و سیادت سیاسی جمیعت اسلامی دست به کودتای بدون خون ریزی زد که در نتیجه، کمر جمیعت اسلامی را درمعادلۀ قدرت درهم شکست و به انزوا رفت. فهیم، در 2001  درائتلاف با امریکا و محورهایی سیاسی «روم» و «پشاور» که سهمی ملموس و وزنه دار در آرایش قدرت و مدیریت جنگ برعلیه پاکستان وتروریزم نداشتند؛ رهبری سنتی سیاسی جمیعت اسلامی را خلع صلاحیت کرد؛ اما به زودی خودش خلع صلاحیت و خانه نشین شد.

او در دورۀ بازنشسته گی، به کمک ایران با حامد کرزی دو باره دریک سفره معامله نشانده شد و در 2009  دردقایق نود انتخاباتی،  ناگه کمر «جبهه ملی» به رهبری استاد ربانی را شکستاند.

 از سال 2009 تا سال 2014 هست و بود سیاسی و تشکیلاتی جمیعت درحالت تعطیل وتعلیق قرار گرفت و دریک خانواده خلاصه شد وهیچ یک از سران نظامی نیز توان بلند کردن انگشت علیه او را نداشتند. ازین قرار، جمیعت اکنون دریک حالت اضطراری علیه چالش حکمتیار- پاکستان قرار دارد و فرصت لازم در تنظیم امورات حیاتی خویش را ندارد. جالب این است که هیچ یک از «سران» ( منفی دودمان شادروان احمد شاه مسعود) نیاز به زدودن فوری میراث ائتلاف بازی هایی از نوع فهیم را مطرح نمی کنند.
این طور پیداست که جمیعت برای پذیرش یک شکست تاریخی (سوم) آماده است؛ اما جنبش مردم فرمان دیگری میدهد و در محورهای بلخ، پروان و پنجشیر، خروشچف های نظامی ظهور کرده اند و سنت مکروه فهیم قسیم درحال اضمحلال است. جمیعت تا زمانی که قادر به پیچیدن طومار سیطرۀ ملوک الطوایفی برنسخه خانواده گی نشود، از سنگلاخ بحران سوم به آسانی گذر نخواهد توانست.
من بازهم مکرر می کنم که ائتلاف کرزی- فهیم با طالبان از میدان به در نرفته و صف بندی حکمتیار علیه بازمانده های متفرق جمیعت و شورای نظار، بر مانور های آتی همان ائتلاف دلگرم است. مثال زنده این مسأله آن است که حکمتیار، هنوز یک مورد از تعهدات خود در موافقت نامه را اجرا نکرده؛ اما پیشاپیش، آزادی زندانیان طالبان را مطالبه می کند!